www.Crossover-agm.de

CrossOver - Nätverk för ungdomskultur.
Kort projektbeskrivning:
CrossOver stöder ungdomskultur och särskilt musik genom att stöda unga (och också etablerade) musikers arbete, ge dem övningsmöjligheter och skapa kontakter mellan musiker samt mellan musiker och institutioner.

Projektsammanfattning::
Grundaren av CrossOver, Thomas Feist, ansvarar för musik vid ungdomsavdelningen i den protestantiska kyrkan i Sachsen. Han utvecklade en tanke om ett nätverk för musik och andra former av ungdomskultur. Ungefär 20 personer jobbar nu inom projektet med att skriva skiv- och koncertrecensioner, intervjua band, erbjuda utbildning för musiker, ge tekniskt stöd, söka efter intressanta band och musiker, planera nya ungdomskulturprojekt eller söka efter nya samarbetspartners. För att befrämja tolerans bland ungdomar i dag täcker man alla genrer av musik (om än olika mycket). Man skriver om både kristen och icke-kristen ungdom och deras musik, för att sudda ut gränserna mellan de två områdena.

Projektets mål och sammanhang är:
1.) Att ge unga läsare och Internet-användare information om intressanta band, projekt, musiker, etc.
2.) Att bevaka arbete som utförs av band, projekt, ungdomskulturartister, osv.
3.) Att erbjuda utbildningsmöjligheter för band, projekt, ungdomskulturartister, osv.
4.) Att befrämja tolerans mellan folk och kulturer.
5.) Att skapa kontakter mellan unga musiker och kulturarbetare..

Detta är det unika med vårt projekt:
1) Att det rör musik över alla stilistiska gränser
2) Att det rör musik och ungdomskultur inom både det kristna och det icke-kristna området
3) Att det finns kunniga människor som är villiga att dela med sig av sin kunskap till användare och läsare

Antal användare av projektet och kontaktmetoder Ungefär 300 personer per månad är i direkt kontakt (genom att skicka information för publicering, fråga efter hjälp på speciella områden, söka efter något särskilt band eller någon musiker, osv), hemsidan har mellan 25.000 och 40.000 träffar per månad.

Projektets bidrag till att förbättra unga människors utbildning:
1) Utbud av speciella kurser (inspelningsteknik, sång, instrument, osv).
2) Kontakter mellan band och inspelningsstudior, konsertarrangörer, o.dyl.
3) Utbildning av journalistiska skribenter för hemsidan
4) Möjligheter för gästskribenter att skriva om till exempel konserter i deras hemtrakt

Hur projektet kom till: :
För att göra en lång historia kort: det grundades av Thomas Feist, tillsammans med fem andra personer, år 1996/1997, i form av en tryckt musiktidning. Arbetet på nätet startade 1998, år 2001 lades tidningen ner av finansiella skäl och fokus är nu på Internet (sidan uppdateras ca en gång/månad, ett så kallat "noiseletter" skickas till ungefär 4000 epostprenumeranter för att informera om uppdateringen). Gruppen medarbetare har växt stadigt till omkring 20 personer, med kristna från olika samfund och också icke-kristna.

Framtidsplaner och önskelista:
Band och musiker från hela världen: skicka hit era skivor för recension! Vi söker också ständigt efter nya skribenter (helst från Tyskland eller andra tysktalande länder) och förstås efter sponsorer. Vi försöker alltid ta upp okända band på vår sida (vissa av dem för första gången i Tyskland). Satanistiska eller nazistiska band eller band med gore-texter är inte välkomna.

Contact:
CrossOver - Network For Youth Culture
c/o Roland Ludwig, Untere Schoenauer Strasse 16, D-04654 Frohburg
Germany
rls@co-network.eu
co-network.eu
suporrted by the YOUTH programme
translated by Andreas Hager

Startseite/startpage
www.Crossover-agm.de
© by CrossOver