www.Crossover-agm.de

CrossOver - Siet pro mladú kultúru


Krátky popis projektu:
CrossOver podporuje mladú kultúru, predovšetkým hudobníkov. Je obrazom cinnosti mladých aj skúsených muzikantov, ponúka im možnost vzdelávania a cvicenia, prepája ich navzájom a s ruznymi inštitúciami.

Zhrnutie projektu::
Zakladatež CrossOveru, Thomas Feist, je zodpovedný za mládežnícku hudbu v Kancelárii mládeže protestantskej cirkvi v Sasku. Rozvinul preto myšlienku siete pre hudbu i dalšie oblasti mladej kultúry. V súcasnej dobe pracuje pre projekt 20 editorov, ktorí píšu recenzie CD a koncertov, robia rozhovory s kapelami, ponúkajú vzdelanie pre muzikantov, vytvárajú technickú podporu, vyhžadávajú zaujímavé kapely a hudobníkov, informujú o nových ideách kultúrnych projektov mládeže a hžadajú nových partnerov pre spoluprácu.Pre podporu tolerencie medzi mladými sú pokryté všetky žánry hudby i oblasti mladej kultúry (s rôznou intenzitou). Aby boli vymazané hranice medzi krestanskou a inou mládežou a ich hudbou, sú zahrnuté obe oblasti.

Ciele a kontext nášho projektu:
1.) Dat mladým citatežom a uživatežom internetu informácie o zaujímavých kapelách, projektoch, hudebníkoch atd.
2.) Odrážat prácu kapiel, projektov, mladých umelcov atd.
3.) Ponúknut možnosti vzdelania kapelám, projektom, mladým umelcom atd.
4.) Podporit toleranciu mezi žudmi a rôznymi kultúrami.
5.) Prepojit mladých hudobníkov a kultúrnych pracovníkov.

Toto je na našom projekte unikátne:
1.) odraz hudby skrz všetky štýlové bariéry
2.) odraz hudby a mladej kultúry ako krestanskej, tak inej
3.) systém "žudí so znalostami", ktorí chcú zdiežat tieto svoje znalosti s užívatežmi a citatežmi

Pocet užívatežov projektu a preferovaná metóda interakcie:
Okolo 300 užívatežov mesacne v priamej interakcii (informácie k publikovaniu, žiadosti o pomoc, vyhžadávanie zaujímavých kapiel ci hudbníkov atd.), medzi 25.000 a 40.000 zhliadnutých stránok mesacne.
Prínos projektu ku vzdelávaniu a tréningu mladých žudí:
1.) ponuka špeciálnych tréningových kurzov (nahrávanie CD, spev, hra na hudobné nástroje atd.
2.) organizácia kapiel s nahrávacími štúdiami, organizátormi koncertov atd.
3.) tréning "novinárskeho cítenia" samotných editorov
4.) ponuka možnosti pre "hostujúcich pisatežov" písat napríklad o koncertoch v ich regionu

Ako projekt vznikol: :
V rokoch 1996 / 1997 založil Thomas Feist spolu s piatimi žudmi tento projekt ako tlacený hudobný casopis. A dalej v skratke: 1998 internet, 2001 zmrazenie tlacenej verzie vzhžadom k nedostatku penazí a zameranie se na internetovú verziu (aktualizácia cca 1 x mesacne, po aktualizácii newsletter na 4000 adries s novým obsahem). Neustály nárast clenov týmu k súcasným 20 editorom, mix krestanských a iných editorov z rôznych oblastí.

Budúce plány a zoznam prianí:
Kapely a hudobníci z celého sveta: pošlite nám vaše CD pre recenziu. Neustále hžedáme nových editorov (hlavne z Nemecka alebo nemecky hovoriacich krajín) a tiež samozrejme sponzorov. Snažíme sa písat o nových neznámych kapelách (o niekterých prvýkrát v Nemecku) na našej strane. Kapely so satanskými, nazi nebo gore texty: prosíme, zmiznite

Contact:
CrossOver - Network For Youth Culture
c/o Roland Ludwig, Untere Schoenauer Strasse 16, D-04654 Frohburg
Germany
rls@co-network.eu
co-network.eu
suporrted by the YOUTH programme

Translation by David Vlk

Startseite/startpage
www.Crossover-agm.de
© by CrossOver